Profesionalna firma za održavanje grobova i spomenika

USLOVI KORIŠĆENJA

Internet sajt www.vecnosecanje.rs pokrenula je i uređuje firma Večno sećanje d.o.o. Molimo Vas da se upoznate sa Uslovima korišćenja naših usluga kako biste posećivali i koristili naš internet sajt na obostrano zadovoljstvo.

 

Uslovima korišćenja definisana su pravila koja korisnicima ove usluge (u daljem tekstu „Korisnik“, „Klijent“ ili „Kupac“) omogućavaju kupovinu paketa i usluga iz naše ponude.

 

Zadržavamo pravo promene Uslova korišćenja, shodno novim elementima ponude i/ili zakonske regulative, zbog čega bi Korisnik posebno pre svake kupovine trebalo da proveri informacije u vezi sa Uslovima korišćenja.

 

 

1. Upotreba Internet sajta

Sav materijal na ovom Internet sajtu (u daljem tekstu „Sajt“) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskim i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzeti isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

 

1.1.Sadržaj sajta

Sajt kao i njegov celokupan sadržaj su vlasništvo firme Večno sećanje d.o.o. ili njenih povezanih društava i lica, pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Vaša upotreba sadržaja koja nije u skladu sa Uslovima korišćenja bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja strogo je zabranjena.

 

Prilikom korišćenja sajta molimo Vas da se ponašate u skladu sa važećim zakonima i propisima. Sadržaj sajta se ne sme distribuirati, modifikovati, prikazivati, reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima bez pismene saglasnosti firme Večno sećanje d.o.o.

 

Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povređuju prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, prost, ili na bilo koji način podstiče na krivično delo, protivzakonito delovanje, ili ono koje poziva na građansku odgovornost. Zadržavamo pravo da uklonimo ovakav sadržaj sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.

 

Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.

 

Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.

 

Zabranjeno je svako korišćenje sajta radi prodaje proizvoda ili preporučivanje usluga korisnika ili trećih lica.

 

Zabranjeno je postavljanje ili transmisija virusa i svih kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.

 

 

1.2.Dostavljeni sadržaj

Za sve sadržaje koje dostavite saglasni ste da Večno sećanje d.o.o. ima pravo da (ali ne i obavezu) proceni sadržaj pre nego što ga postavi na sajt. Može učiniti sve ili nešto od navedenog: da nadgleda dostavljene sadržaje; da dozvoli, izmeni ili odbije da ih postavi; da nadgleda, filtrira i briše dostavljene poruke (blokira ili izmeni štetne ili neprikladne sadržje); učini dostupnim dostavljeni sadržaj trećem licu radi održavanja sajta, zaštite firme ili usklađivanja sa pravnim normama.

 

Večno sećanje d.o.o. kao i firme sa kojima je povezana nemaju kontrolu nad trećim licima, niti će biti odgovorne za eventualnu štetu ili zloupotrebu nastalu od strane trećeg lica. Ukoliko odlučite da bilo koje podatke objavite postavljanjem na naš sajt, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost.

 

 

2.Privatnost podataka

U ime firme Večno sećanje d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

 

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika da mu šaljemo e-mail  ili sms obaveštenja. Dajemo korisnicima mogućnost izbora da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing i sms lista koje koristimo za marketinške kampanje.

 

 Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupi su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni kao i saradnici su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

Za sve sadržaje koje objavite preko sajta u vidu predloga, komentara i sl. smatraće se da nisu poverljivi i neće podleći zaštiti. Vaša je odgovornost za tačnost objavljenih podataka, a ukoliko su informacije koje pružate netačne, neprecizne ili nepotpune, prihvatate da Vas udaljimo sa sajta.

 

 

3. Sprečavanje pristupa

Saglasni ste da firma Večno sećanje d.o.o. po svom sopstvenom nahođenju, može obustaviti Vaš pristup ili korišćenje ovog sajta, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, bez prethodnog upozorenja. Takođe, saglasni ste da Večno sećanje d.o.o. i firme sa kojima je povezana, neće biti odgovorna Vama ni bilo kom trećem licu zbog obustavljanja Vašeg pristupa ovom sajtu, ili bilo kojim informacijama i datotekama.

 

 

4. Načini plaćanja

  

4.1.Plaćanje karticama

Ukoliko posedujete Visa, MasterCard ili Maestro platnu karticu odobrenu od strane banke izdavaoca za online plaćanje, možete izabrati ovaj vid plaćanja. 

Nakon što potvrdite narudžbenicu, bićete preusmereni na stranicu AIK banke, na kojoj vršite unos podataka sa platne kartice i obavljate plaćanje. Ukoliko je transakcija uspešna bićete vraćeni na naš sajt sa obaveštenjem da je plaćanje uspešno obavljeno. U slučaju da plaćanje nije uspelo, bićete vraćeni na naš sajt sa informacijom o neuspelom plaćanju i moći ćete da ponovite plaćanje ili da izaberete drugi način plaćanja.

 

Večno sećanje d.o.o. se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećim licima usled neautorizovanog ili neovlašćenog korišćenja platne kartice odnosno bio koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenja platne kartice bez znanja vlasnika iste i dr.) U navedenom slučaju Večno sećanje d.o.o. neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.

 

Večno sećanje d.o.o. nije odgovorno za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.

 

Firma Večno sećanje d.o.o. će,u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Kupcu, kao i o podacima o izvršenom plaćanju e-računa. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i biće dostupni samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi podaci o platnoj kartici se kriptovano razmenjuju direktno između Kupca i servera Banke procesora platnih kartica i njihovu sigurnost odnosno tajnost podataka obezbeđuje i garantuje Banka.

 

 Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

 

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, AIK banka a.d. Beograd, pa se kompletan proces naplate obavlja na stranicama Banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni zaposlenima firme Večno sećanje d.o.o., pa samim tim Večno sećanje d.o.o. neće biti odgovorno za zloupotrebu istih.

 

Sva plaćanja će biti obavljena u dinarima. Ukoliko se plaćanje vrši platnim karticama inostranih banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.

 

 

4.2. Plaćanje uplatnicom, e-bankingom ili m-bankigom

Ukoliko plaćate uplatnicom, e-bankingom ili m-bankingom na Vaš e-mail  primićete uputstvo za uplatu.

 

Uputstvo sadrži iznos porudžbine, šta je poručeno i račun na koji trebate uplatiti navedeni iznos. Ukoliko izrazite želju možemo Vam dostaviti popunjenu opštu uplatnicu na kućnu adresu.

 

Da bi se naručena usluga izvršila potrebno je u potpunosti izvršiti uplatu na račun i prema uputstvima koja je firma Večno sećanje d.o.o. prosledila korisniku. Ukoliko iz nekog razloga nismo registrovali uplatu u našem sistemu, kontaktiraćemo Vas da nam dostavite dokaz o uplati.

 

Naše osoblje redovno proverava naš sistem e-bankinga, tako da ukoliko ste izvršili uplatu, Vaša uplata će biti na vreme registrovana.

 

Napominjemo da je za dugoročnije održavanje (kvartalno i tokom cele godine) potrebno potpisati ugovor između Vas kao Korisnika, odnosno Naručioca usluge i firme Večno sećanje d.o.o. kao Izvršioca usluge u kome će biti definisani način i dinamika plaćanja i izvršenja usluge. 

 

 

 5.Cene

Cene paketa i usluga su izražene u dinarima (RSD). Večno sećanje d.o.o. ima pravo bez prethodne najave povećati cene svojih usluga i paketa koje stupaju na snagu datumom objave istih na sajtu www.vecnosecanje.rs . Cene su podložne promeni sve do potvrde porudžbine. Večno sećanje d.o.o. garantuje cenu na dan kupovine, bez obzira na eventualnu promenu cene pre izvršenja usluge.

 

 

6.Opis proizvoda

Večno sećanje d.o.o. nastoji da sajtu www.vecnosecanje.rs sve pakete i usluge opiše što je moguće tačnije. Cveće na pojedinim slikama je u punom „cvatu“ zato Večno sećanje d.o.o. zadržava pravo da u neke aranžmane stavi cveće u „pupoljku“ čime se trajanje cveća produžava, kao i pravo zamene jedne ili više komponenti u aranžmanu ali uvek tako da aranžman i dalje stilom i kvalitetom odgovara pripadajućem opisu.

 

 

7.Reklamacije

Klijent ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Zakona  zaštiti potrošača i Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacije kupca na robu. Svoj zahtev za reklamaciju klijent može uputiti e-mailom na adresu office@vecnosecanje.rs ili pozivom na telefonski broj +381 63 239 409.

 

Prilikom reklamacije korisnik je dužan navesti razloge svog nezadovoljstva izvršenom uslugom.  Večno sećanje d.o.o. će svaku reklamaciju razmotriti individualno, odgovoriti u zakonski propisanim rokovima i pokušati da dođe do rešenja sa klijentom.

 

Kako bismo izbegli eventualne reklamacije i nezadovoljstvo klijenata molimo Vas da prilikom naručivanja što detaljnije izrazite Vaše želje i očekivanja.

 

 

8.Povrat sredstava

Ukoliko se desi da prilikom poručivanja dođe do greške, te uplatite više novca ili želite da otkažete porudžbinu, a već ste izvršili uplatu, refundiraćemo Vam uplaćeni novac u najkraćem mogućem roku, umanjen za bankarsku proviziju. 

U slučaju otkazivanja usluge i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Večno sećanje d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA i MC metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. 

 

9.Pravo kupca da otkaže kupovinu

Korisnik potvrđivanjem porudžbenice prihvata Uslove korišćenja, a može u bilo kom trenutku odustati od naručene usluge/paketa do izvršenja usluge. Ukoliko usluga nije izvršena korisniku se vraća pun uplaćen iznos umanjen za bankarske troškove. Ukoliko je usluga izvršena delimično ili u celosti eventualni povraćaj novca podleže postupku reklamacije.

 

 

10. Obaveze korisnika

Korisnik se obavezuje da će dati tačne lične podatke u obrascu za naručivanje kao i što tačnije podatke o grobnom mestu i pokojniku sa ciljem bržeg i lakšeg pronalaska istog. Da bi se naručena usluga izvršila potrebno je u potpunosti izvršiti uplatu računa za naručenu uslugu bilo online preko sajta ili na račun i prema uputstvima koje je firma Večno sećanje d.o.o. prosledila korisniku.

 

 

11. Obaveze www.vecnosecanje.rs odnosno Večno sećanje d.o.o. 

Večno sećanje d.o.o. se obavezuje da će izvršiti naručenu uslugu u najkraćem mogućem vremenskom periodu, u zavisnosti od obima posla i vremenskih prilika. Izuzetak od ovog roka predstavlja slučaj kada korisnik traži izvršenje usluge na određeni dan. U slučaju objektivnih prepreka koje onemogućavaju izvršavanje usluge (vremenske nepogode, nemogućnost pronalaska ili nepostojanje grobnog mesta) dužni smo obavestiti korisnika, te u dogovoru sa korisnikom precizirati približno vreme izvršavanje usluge. U slučaju nemogućnosti pronalaska grobnog mesta Večno sećanje d.o.o. se obavezuje vratiti uplaćeni iznos umanjen za putne troškove zaposlenih ili saradnika. Večno sećanje d.o.o., kao i svi njegovi zaposleni i saradnici se obavezuju da će se odnositi sa poštovanjem prema pokojniku i njegovoj porodici, kao i prema svim nacionalnostima, veroispovestima i stavovima.

 

 

12. Zakon i nadležnosti

Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.

 

 

13. Promena uslova korišćenja

Večno sećanje d.o.o. može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti Uslove korišćenja sajta ažuriranjem ove izjave. Ovakve izmene su za Vas obavezujuće, pa je preporučljivo periodično posetiti ovu stranu i informisati se o njima. Daljim korišćenjem bilo kojih usluga sajta, saglasni ste da prihvatate sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.

 

 

14. Promene sajta

Večno sećanje d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično, modifikuje ili ukine ovaj sajt bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost sajta određenim licima ili geografskom području.

 

 

15. Tačnost podataka

Večno sećanje d.o.o. nastoji da podatke/informacije objavljene na ovom sajtu održava tačnim i ažurnim, ali ne daje nikakve garancije da takve zaista i jesu. U slučaju da primetite neku nepravilnost molimo Vas da nas o tome obavestite na e-mail  office@vecnosecanje.rs .